Puheterapia ky Marja-Liisa Hietala

Mitä puheterapia on?


Puheterapia on vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Puheterapiaa voi antaa logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi valmistunut ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö.

Puheterapian tavoitteena on ennaltaehkäistä, tutkia ja kuntouttaa puheen ja kielen häiriöitä sekä niihin liittyviä vuorovaikutuksen ongelmia. Häiriöitä voi olla kielellisissä taidoissa, puheessa, äänessä, nielemisessä, kuulossa, lukemisessa ja kirjoittamisessa. Häiriöt voivat olla synnynnäisiä tai vamman / sairauden myöhemmin aiheuttamia. Potilasta hoitava taho eli erikoissairaanhoidon yksikkö tai terveyskeskus laatii kuntoutussuunnitelman, jossa määritellään puheterapiatarve. Puheterapian avulla pyritään saamaan asiakkaalle mahdollisimman hyvä toiminta- ja kommunikaatiokyky jokapäiväiseen elämään.

Mikäli asiakkaan kommunikointi ei vielä onnistu puheen avulla, tarvitaan puhetta tukevia ja korvaavia kommunikaatiomenetelmiä (AAC). Näitä ovat esim. eleet, tukiviittomat, kuvat ja kommunikaatiokansiot. Asiakkaan kanssa toteutettavan puheterapian lisäksi puheterapiaan liittyy työskentelyä asiakkaan perheen ja hänen lähiympäristön kanssa esim. yhteistyö päivähoidon tai koulun henkilöstön kanssa. Koska kommunikaatio-ongelmat koskevat myös lähipiiriä, terapia toteutetaan tavallisesti päiväkoti-, koulu- tai kotikäynteinä. Terapian sisältö ja menetelmät suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti asiakkaan ikä, kehitystaso, häiriön laatu ja vaikeusaste huomioiden.