Puheterapia ky Marja-Liisa Hietala

Tervetuloa kotisivuilleni!


Toimin yksityisenä puheterapeuttina Oulun seudulla. Olen valmistunut puheterapeutiksi Oulun yliopiston logopedian koulutusohjelmasta vuonna 1996 ja olen saanut Terveydenhuollon oikeusturvakeskukselta oikeuden toimia laillistettuna ammattihenkilönä.

Olen toiminut päätoimisesti yksityisenä ammatinharjoittajana. Puheterapiaan tulevilla on yleensä maksusitoumus Kelalta, sairaanhoitopiiriltä tai terveyskeskuksilta, joiden kanssa minulla on ostopalvelusopimukset. Asiakas voi tulla puheterapiaan myös omakustanteisesti.

Asiakkainani on lapsia, nuoria ja aikuisia.

Puheterapia suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti, hyvän ja laadukkaan kuntoutuskäytännön mukaan, yhteistyössä asiakkaan ja hänen lähiympäristön kanssa. Puheterapiapalveluiden tuottamisessa noudatetaan Kelan palvelukuvausta. Ammattitaidon kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi osallistun säännöllisesti alani jatko- ja täydennyskoulutuksiin sekä työnohjaukseen. Kuulun Suomen Puheterapeuttiliittoon.